Vergadering bijwonen

De Openbare Vergaderingen van de Staten zijn, tenzij anders vastgesteld, toegankelijk voor publiek. Bezoekers kunnen via de zijingang van de Staten (L.G. Smith Boulevard 72) plaatsnemen op de publieke tribune.

Het bijwonen van een plenaire vergadering is aan regels gebonden. Zo is het niet toegestaan om, in woord of gebaar, te reageren op wat er in de Statenzaal door politici wordt gezegd. De voorzitter zorgt voor de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van behoorlijke stilte.

De voorzitter kan bij overtreding degene verzoeken de tribune te verlaten en desnoods alle toehoorders of alleen die zich op een bepaalde tribune bevinden doen vertrekken. De toehoorders zijn verplicht de aanwijzingen van het personeel van de Staten en van het toezichthoudend personeel van de politie op te volgen. Bovendien kan de voorzitter, met het oog op de aard van het behandelde onderwerp, opdracht geven kinderen beneden een door hem of haar te bepalen leeftijd de tribune te verlaten.

De publieke tribune van de Staten