Parlementaire Contacten

Regionaal overleg

Een delegatie van het Arubaanse parlement overlegt jaarlijks met afvaardigingen van de parlementen van Curaçao, Sint-Maarten en Suriname. Verder is het Arubaanse parlement vertegenwoordigd in het Parlatino.

Internationaal overleg

In onderling overleg komen vertegenwoordigers van het Arubaanse parlement en de Tweede Kamer in Den Haag bijeen voor het uitwisselen van informatie tussen de parlementen.

 • EuroLat

  In de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (kortweg EuroLat genoemd) hebben leden van het Europees Parlement contact met leden van enkele regionale parlementen van Latijns-Amerika en met vertegenwoordigers van de Mexicaanse en de Chileense parlementen. EuroLat is een forum waarin Europarlementariërs met hun tegenhangers uit Latijns-Amerika over gezamenlijke problemen en kwesties kunnen spreken.

 • IPKO

  Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), het overleg tussen de parlementen van de landen van het Koninkrijk, vindt in beginsel tweemaal per jaar plaats. In januari vindt het overleg in één van de Caribische landen van het Koninkrijk plaats, in juni wordt de bijeenkomst in Nederland (Den Haag) georganiseerd. Tot 7 januari 2006 werd deze bijeenkomst Contactplan genoemd. Van 2006 tot 2010 was de naam van de bijeenkomst Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties (POK).

 • Parlatino

  In 1964 is in Lima (Peru) het Parlamento Latino Americano (Parlatino) opgericht. Van dit parlement kunnen alle Latijns Amerikaanse en Caribische landen met een democratische regeringsvorm lid worden. De enige landen uit het Caribisch gebied die door Parlatino zijn uitgenodigd, zijn de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba.

 • Tripartiet

  Tijdens een Tripartiet bijeenkomst komen delegaties van de Parlementen van de drie landen uit het Caribisch deel van het koninkrijk bijeen. Afwisselend worden deze bijeenkomsten in Sint-Maarten, Curaçao en Aruba gehouden.