De Statenleden hebben de volgende bevoegdheden om hun werk goed te kunnen uitoefenen:

  • Het recht van initiatief is het recht van ieder Statenlid om een wetsvoorstel (ontwerp Landsverordening) te doen.
  • Het recht van amendement is het recht om wijzigingen voor te stellen op een eerder uitgebracht wetsvoorstel.
  • Het vragenrecht is het recht om aan een minister vragen te stellen over het gevoerde beleid.
  • Het recht van interpellatie is het recht om een minister ter verantwoording te roepen over het gevoerde beleid.
  • Het budgetrecht is het recht om (wijzigingen in) de landsuitgaven of –inkomsten goed te keuren of te verwerpen.
  • Het recht van enquête is het recht om onderzoek in te (laten) stellen naar het beleid van 1 of meer ministers over een bepaalde zaak (door middel van een parlementaire enquête).