Om Statenlid te kunnen worden, moet men ingezetene zijn van Aruba, de Nederlandse nationaliteit bezitten, minimaal 21 jaar zijn en geen strafblad hebben.

Nadat de verkiezingsuitslagen door het hoofdstembureau zijn vastgesteld, overleggen de gekozen Statenleden hun geloofsbrieven aan de Staten. Dit zijn twee documenten, namelijk:

  1. De kennisgeving van de voorzitter van het hoofdstembureau aan het betreffende Statenlid dat hij is gekozen.
  2. Een bericht van ontvangst van de voorzitter van het hoofdstembureau dat het gekozen Statenlid zijn uitverkiezing heeft aanvaard.

Tijdens het onderzoek naar de geloofsbrieven wordt nagegaan of het kandidaat Statenlid geen nevenfuncties heeft die onverenigbaar zijn met het Statenlidmaatschap. Er mogen ook geen al te nauwe familierelaties zijn tussen de Statenleden onderling.

Als de geloofsbrieven getoetst zijn en de eed is afgelegd bij de Gouverneur, is het Statenlid officieel be√ędigd en kan met zijn werkzaamheden beginnen.