Commissies

Het parlement vergadert behalve openbaar ook veel in commissies. De inhoud van deze vergaderingen wordt niet openbaar gemaakt.

Er bestaat een Centrale Commissie, een Commissie voor de Landsuitgaven en er zijn vaste Commissies. Alle Statenleden maken deel uit van de Centrale Commissie. Aan het begin van elk zittingsjaar en in de eerste openbare vergadering na periodieke aftreding of na ontbinding van het parlement, delen de leden zich in in vaste commissies. Deze commissies doen onderzoek naar bepaalde groepen van onderwerpen. De commissies zijn meestal ingedeeld aan de hand van de indeling van de ministeries.

Zo nodig worden er bijzondere commissies ingesteld voor nader onderzoek naar specifieke onderwerpen.

De commissies worden door een vaste griffier bijgestaan.

SAMENSTELLING COMMISSIE LANDSUITGAVEN, VASTE EN BIJZONDERE COMMISSIES VAN DE STATEN
ZITTINGSJAAR 2023 - 2024

(OV# 1, d.d. 20 september 2023)

I. COMMISSIE LANDSUITGAVEN (CL)

1. Voorzitter Staten q.q.
2. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
3. mw. R.M.J. Raymond, MSc 
4. dhr. ing. M.E. de Meza 
5. dhr. M.J. Mansur
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

VASTE COMMISSIES

II. COMMISSIE HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN (CHA)

1.    Voorzitter Staten q.q. 
2.    dhr. H.W.G. Tevreden, BSc 
3.    mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
4.    dhr. mr. M.G. Eman
5.    mw. R.M.J. Raymond, MSc
6.    dhr. M.J. Mansur
7.    dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8.    mw. mr. Gerlien Croes
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

III. COMMISSIE KONINKRIJKS AANGELEGENHEDEN EN BUITENLANDSE BETREKKINGEN (CKABB)

1.     dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Voorzitter  
2.    mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ.
3.    mw. R.M.J. Raymond, MSc
4.    dhr. Darlaine Guedez-Erasmus, MA, BSc
5.    mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
6.    dhr. mr. M.G. Eman
7.    mw. drs. M.G. Wyatt-Ras  
8.    dhr. mr dr. R.R. Santos do Nascimento  
9.    mw. mr. G.L. Croes
10.    mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
11.    dhr. M.J. Mansur
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek 

IV. COMMISSIE INFRASTRUCTUUR (CI)

1.    dhr. A.S.C. Molina, Voorzitter
2.    dhr. M.A. Berlis, Plv. VZ
3.    mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
4.    dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
5.    dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6.    mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7.    dhr. ing. M.E. De Meza
8.    dhr. O.B. Sevinger
9.    dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

V. COMMISSIE MILIEU (CM)

1. dhr. R.A. Kamperveen, BSc, Voorzitter
2. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc, Plv. VZ
3. mw. D.B. Guedez-Eramus, MA, BSc
4. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
5. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. ing. M.E. de Meza
8. dhr. O.B. Sevinger
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

VI. COMMISSIE SOCIALE ZAKEN (CSZ)

1. mw. R.M.J. Raymond, MSc, Voorzitter
2. mw. D.B. Guedez-Eramus, MA, BSc, Plv. VZ.
3. dhr. M.A. Berlis
4. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
5. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

VII. COMMISSIE GEZIN, OUDERENZORG (CGO)

1. mw. D.B. Guedez-Eramus, MA, BSc, Voorzitter
2. mw R.M.J. Raymond, MSc, Plv. VZ.
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. dhr. M.A. Berlis
5. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc 
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

VIII. COMMISSIE VOLKSGEZONDHEID (CV)

1.    dhr. dr. A. Vallejo, Voorzitter
2.    dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ
3.    mw. D.B. Guedez-Erasmus, MA, BSc
4.    mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
5.    mw. R.M.J. Raymond, MSc
6.    mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7.    dhr. mr. A.L. Dowers
8.    mw. mr. G.L. Croes
9.    mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
10.    dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

IX. COMMISSIE ONDERWIJS (CO)

1. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Voorzitter 
2. dhr. M.A. Berlis, Plv. VZ
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. dhr. R.A. Hoek, MA
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. A.A. Gunn 
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

X. COMMISSIE JUSTITIËLE AANGELEGENHEDEN, INTEGRATIE EN VERZOEKSCHRIFTEN (CJAIV)

1. dhr. A.S.C. Molina, Voorzitter 
2. dhr. dr. A. Vallejo, Plv. VZ.
3. mw. D.B. Guedez-Erasmus, MA, BSc    
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp    
7. mw. mr. G.L. Croes
8. dhr. ing. M.E. de Meza
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento  
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XI. COMMISSIE FINANCIËN OVERHEIDSORGANISATIE, CULTUUR EN SPORT (CFOCS)

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Voorzitter 
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ
3. mw. D.B. Guedez-Erasmus, MA, BSc
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
9. mw. mr. G.L. Croes
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XII. COMMISSIE TRANSPORT EN COMMUNICATIE (CTC)

1. dhr. R. Kamperveen, BSc, Voorzitter
2. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. dhr. R.A. Hoek, MA
5. dhr. A.S.C. Molina  
6. dhr. mr. drs. A. L. Dowers
7. dhr. O.B. Sevinger
8. mw. drs. M. G. Wyatt-Ras
9. mw. A.A. Gunn
10. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento  
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XIII. COMMISSIE TOERISME (CT)

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Voorzitter 
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ.
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R. Kamperveen, BSc
6. dhr.  M.J. Mansur
7. mw. A.A. Gunn
8. dhr. ing. M. E. de Meza
9. mw. mr. G.L. Croes
10. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

XIV. COMMISSIE OVERHEIDSNV’S, NUTSBEDRIJVEN EN ENERGIE (CONVNBE)

1. dhr. M.A. Berlis, Voorzitter 
2. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ.
3. dhr. A.S.C. Molina
4. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. ing. M. E. de Meza
8. dhr. mr. A.L. Dowers
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

XV. COMMISSIE WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING (CWIDO)

1. mw. R.M.J. Raymond, MSc., Voorzitter
2. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Plv. VZ.
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. dhr. R.A. Hoek, MA
5. dhr. A.S.C. Molina
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. dhr. mr. M.G. Eman
9. mw. mr. G.L. Croes
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

XVI. COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN EN PRIMAIRE SECTOR (CEZPS)

1.    dhr. R.A. Kamperveen, BSc, Voorzitter 
2.    dhr. A.S.C. Molina, Plv. VZ
3.    dhr. R.A. Hoek, MA
4.    mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc
5.    dhr. M.A. Berlis 
6.    mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7.    mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
8.    dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
9.    mw. mr. G.L. Croes
10.    dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XVII. COMMISSIE ARBEID (CA)

1. dhr. R.A. Hoek, MA, Voorzitter 
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. dhr. M.A. Berlis 
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. A.L. Dowers
8. dhr. mr dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XVIII. COMMISSIE NOORD-AMERIKAANSE RELATIES (CNAR)

1. mw. R.M.J. Raymond, MSc, Voorzitter
2. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ
3. dhr. R.A. Hoek, MA
4. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc 
5. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
6. mw. R.M.J. Raymond, MSc
7. dhr. M.J. Mansur
8. dhr. O.B. Sevinger
9. dhr. mr. M. G. Eman
10. mw. mr. G.L. Croes
11. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
12. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento   
Griffier: dhr. mr. drs. H.Ch.J. Hek

BIJZONDERE COMMISSIES

I. BIJZONDERE COMMISSIE OPTIMALISERING STATEN (BCOS)

1. Voorzitter Staten q.q. 
2. dhr. R.A. Kamperveen, BSc, Plv. VZ.
3. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc 
4. dhr. R.A. Hoek, MA
5. dhr. M.A. Berlis
6. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras   
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. A.A. Gunn
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek en mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

II. BIJZONDERE COMMISSIE WIJZIGING STAATSREGELING VAN ARUBA (BCWSVA)

1. Voorzitter Staten q.q., Voorzitter 
2. dhr. R.A. Hoek, MA, Plv. VZ.
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc 
4. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
5. mw. D.B. Guedez-Erasmus, MA, BSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp  
7. dhr. mr. drs. A.L. Dowers  
8. dhr. mr. M.G. Eman  
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: dhr. mr. drs. H.Ch.J. Hek en mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé 

III. BIJZONDERE COMMISSIE ONTWIKKELING EN MONITORING SDG’S (BCOMSDGs)

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Voorzitter 
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. mw. D.B. Guedez-Erasmus, MA, BSc
5. mw. R.M.J. Raymond, MSc.
6. mw. A.A. Gunn
7. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
8. dhr. mr. M.G. Eman
9. mw. mr. G.L. Croes
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

IV. BIJZONDERE COMMISSIE INSTELLING STRUCTURELE LIM (ISL)

1. mw. R.M.J. Raymond, MSc., Voorzitter
2. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc., Plv. VZ
3. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
4. mw. mr. G.L. Croes
5. dhr. M.J. Mansur
6. mw. D.B. Guedez-Erasmus. BSc.
7. dhr. M.A. Berlis
8. dhr. R.A. Hoek, MA
9. dhr. mr. A.L. Dowers
10. dhr. R.A. Kamperveen, BSc. (Toehoorder)
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé