Het parlement vergadert behalve openbaar ook veel in commissies. De inhoud van deze vergaderingen wordt niet openbaar gemaakt.

Er bestaat een Centrale Commissie, een Commissie voor de Landsuitgaven en er zijn vaste Commissies. Alle Statenleden maken deel uit van de Centrale Commissie. Aan het begin van elk zittingsjaar en in de eerste openbare vergadering na periodieke aftreding of na ontbinding van het parlement, delen de leden zich in in vaste commissies. Deze commissies doen onderzoek naar bepaalde groepen van onderwerpen. De commissies zijn meestal ingedeeld aan de hand van de indeling van de ministeries.

Zo nodig worden er bijzondere commissies ingesteld voor nader onderzoek naar specifieke onderwerpen.

De commissies worden door een vaste griffier(externe link) bijgestaan.

SAMENSTELLING COMMISSIE LANDSUITGAVEN, VASTE EN BIJZONDERE COMMISSIES VAN DE STATEN
ZITTINGSJAAR 2022 - 2023

(OV# 17, d.d. 16 maart 2023)

I. COMMISSIE LANDSUITGAVEN (CL)

1. Voorzitter Staten q.q.
2. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
3. mw. R.M.J. Raymond, MSc
4. dhr. ing. M.E. de Meza
5. dhr. M.J. Mansur
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek

VASTE COMMISSIES

II. COMMISSIE HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN (CHA)

1. Voorzitter Staten q.q.
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
3. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
4. dhr. mr. M.G. Eman
5. mw. R.M.J. Raymond, MSc
6. dhr. M.J. Mansur
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek

III. COMMISSIE KONINKRIJKS AANGELEGENHEDEN EN BUITENLANDSE BETREKKINGEN (CKABB)

1. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Voorzitter
2. mw. R.M.J. Raymond, MSc, Plv. VZ.
3. dhr. R.A. Hoek, MA
4. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
5. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
6. dhr. mr. M.G. Eman
7. dhr. mr dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek

IV. COMMISSIE INFRASTRUCTUUR (CI)

1. dhr. A.S.C. Molina, VZ
2. dhr. M.A. Berlis, Plv. VZ
3. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
4. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. ing. M.E. De Meza
8. dhr. O.B. Sevinger
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

V. COMMISSIE MILIEU (CM)

1. dhr. R.A. Kamperveen, BSc, Voorzitter
2. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc, Plv. VZ
3. mw. D.B. Guedez-Eramus, BSc
4. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
5. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. ing. M.E. de Meza
8. dhr. O.B. Sevinger
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

VI. COMMISSIE SOCIALE ZAKEN (CSZ)

1. mw. R.M.J. Raymond, MSc, Voorzitter
2. mw. D.B. Guedez-Eramus, BSc, Plv. VZ.
3. dhr. M.A. Berlis
4. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
5. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

VII. COMMISSIE GEZIN, OUDERENZORG (CGO)

1. mw. D.B. Guedez-Eramus, BSc, VZ
2. mw R.M.J. Raymond, MSc, Plv. VZ.
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. dhr. M.A. Berlis
5. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

VIII. COMMISSIE VOLKSGEZONDHEID (CV)

1. dhr. dr. A. Vallejo, VZ
2. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ
3. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BSc
4. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
5. mw. R.M.J. Raymond, MSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. mr. A.L. Dowers
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

IX. COMMISSIE ONDERWIJS (CO)

1. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Voorzitter
2. dhr. M.A. Berlis, Plv. VZ
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BSc
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. mr. G.L. Croes
9. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

X. COMMISSIE JUSTITIËLE AANGELEGENHEDEN, INTEGRATIE EN VERZOEKSCHRIFTEN (CJAIV)

1. dhr. A.S.C. Molina, VZ
2. dhr. dr. A. Vallejo, Plv. VZ.
3. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BSc
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. mw. mr. G.L. Croes
8. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

XI. COMMISSIE FINANCIËN OVERHEIDSORGANISATIE, CULTUUR EN SPORT (CFOCS)

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Voorzitter
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ
3. dhr. R.A. Hoek, MA
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
9. mw. mr. G.L. Croes
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XII. COMMISSIE TRANSPORT EN COMMUNICATIE (CTC)

1. dhr. R. Kamperveen, BSc, VZ
2. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Plv. VZ
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. dhr. R.A. Hoek, MA
5. dhr. A.S.C. Molina
6. dhr. mr. drs. A. L. Dowers
7. dhr. O.B. Sevinger
8. mw. drs. M. G. Wyatt-Ras
9. mw. A.A. Gunn
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

XIII. COMMISSIE TOERISME (CT)

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Voorzitter
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ.
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R. Kamperveen, BSc
6. dhr. M.J. Mansur
7. mw. A.A. Gunn
8. dhr. ing. M. E. de Meza
9. mw. mr. G.L. Croes
10. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

XIV. COMMISSIE OVERHEIDSNV’S, NUTSBEDRIJVEN EN ENERGIE (CONVNBE)

1. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc, Voorzitter
2. dhr. M.A. Berlis, Plv. VZ.
3. dhr. A.S.C. Molina
4. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. ing. M. E. de Meza
8. dhr. mr. A.L. Dowers
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

XV. COMMISSIE WETENSCHAP, INNOVATIE EN DUURZAME ONTWIKKELING (CWIDO)

1. mw. R.M.J. Raymond, MSc., VZ
2. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Plv. VZ.
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. dhr. R.A. Hoek, MA
5. dhr. A.S.C. Molina
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8. dhr. mr. M.G. Eman
9. mw. mr. G.L. Croes
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

XVI. COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN EN PRIMAIRE SECTOR (CEZPS)

1. dhr. R.A. Kamperveen, BSc, VZ
2. dhr. A.S.C. Molina, Plv. VZ.
3. dhr. R.A. Hoek, MA
4. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc
5. dhr. M.A. Berlis
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
8. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
9. mw. mr. G.L. Croes
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XVII. COMMISSIE ARBEID (CA)

1. dhr. R.A. Hoek, MA, Voorzitter
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. A.A. Gunn
7. dhr. mr. A.L. Dowers
8. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
9. dhr. mr dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé (tijdelijk)

XVIII. COMMISSIE NOORD-AMERIKAANSE RELATIES (CNAR)

1. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Voorzitter
2. dhr. R.A. Hoek, MA
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. mw. L.J. Christiaans-Yarzagaray, MSc
5. mw. R.M.J. Raymond, MSc
6. dhr. M.J. Mansur
7. dhr. O.B. Sevinger
8. dhr. mr. M. G. Eman
9. mw. mr. G.L. Croes
10. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
Griffier: dhr. mr. drs. H.Ch.J. Hek

BIJZONDERE COMMISSIES

I. BIJZONDERE COMMISSIE VERZELFSTANDIGING STATEN VAN ARUBA (BCVSA)

1. Voorzitter Staten q.q.
2.  dhr. R.A. Kamperveen, BSc, Plv. VZ.
3.  mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc 
4.  dhr. R.A. Hoek, MA
5.  dhr. M.A. Berlis
6.  mw. drs. M.G. Wyatt-Ras   
7.  dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
8.  mw. mr. G.L. Croes
9.  mw. A.A. Gunn
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek en mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

II. BIJZONDERE COMMISSIE WIJZIGING STAATSREGELING VAN ARUBA (BCWSVA)

1. Voorzitter Staten q.q., Voorzitter
2. dhr. R.A. Hoek, MA, Plv. VZ.
3. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
4. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
5. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BSc
6. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
7. dhr. mr. drs. A.L. Dowers
8. dhr. mr. M.G. Eman
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
10. dhr. M.J. Mansur
Griffier: dhr. mr. drs. H.Ch.J. Hek en mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

III. BIJZONDERE COMMISSIE OPTIMALISERING STATEN (BCOS)

1. Voorzitter Staten q.q., VZ
2. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, Plv. VZ.
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. dhr. M.A. Berlis
5. dhr. R.A. Kamperveen, BSc
6. mw. A.A. Gunn
7. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
8. mw. mr. G.L. Croes
9. dhr. mr. dr. R.R. Santos do Nascimento
Griffier: mw. drs. J.I. Williams

IV. BIJZONDERE COMMISSIE OMBUDSMAN (BCO)

1. Voorzitter Staten, q.q.
2. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BSc, Plv. VZ.
3. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc
4. dhr. H.W.G. Tevreden, BSc
5. dhr. R.A. Hoek, MA
6. mw. R.A. Raymond, MSc.
7. mw. drs. M.J. Lopez-Tromp
8. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
9. dhr. mr. dr. R. R. Santos do Nascimento
10. mw. mr. G.L. Croes
Griffier: mw. mr. A.J.A. Franken-Thodé

V. BIJZONDERE COMMISSIE ONTWIKKELING EN MONITORING SDG’S (BCOMSDGs)

1. mw. L.J. Christiaans -Yarzagaray, MSc, VZ
2. mw. drs. S.M. Tromp-Lee, BEc, Plv. VZ
3. dhr. dr. A. Vallejo
4. mw. D.B. Guedez-Erasmus, BSc
5. mw. R.A. Raymond, MSc.
6. mw. A.A. Gunn
7. mw. drs. M.G. Wyatt-Ras
8. dhr. mr. M.G. Eman
9. mw. mr. G.L. Croes
Griffier: mw. drs. J.I. Williams