In de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering (kortweg EuroLat genoemd) hebben leden van het Europees Parlement contact met leden van enkele regionale parlementen van Latijns-Amerika en met vertegenwoordigers van de Mexicaanse en de Chileense parlementen. EuroLat is een forum waarin Europarlementariërs met hun tegenhangers uit Latijns-Amerika over gezamenlijke problemen en kwesties kunnen spreken.

EuroLat is in 2006 opgericht om een parlementair orgaan te creëren voor het zogenaamde biregionaal strategisch partnerschap dat vanaf 1999 bestaat. De oprichtingsvergadering van EuroLat vond plaats in Brussel in oktober 2006.
 

EuroLat bestaat uit 150 leden: 75 Europarlementariërs en in totaal 75 vertegenwoordigers uit Latijns-Amerika. De Latijns-Amerikaanse parlementen die leden voor EuroLat leveren zijn:

 • Parlatino: het Latijns Amerikaanse Parlement (hierin is Aruba vertegenwoordigd)
 • Parlandino: het Andes-parlement
 • Parlacen: het Centraal-Amerikaanse Parlement
 • Parlasur: Het Mercosur parlement
 • Congres van Mexico
 • Chileens Nationaal Congres
The Euro-Latin American Parliamentary Assembly - EuroLat

Alle landen van het vasteland van Zuid- en Midden-Amerika zijn aangesloten bij één of meer van deze parlementen, evenals de eilandstaten Cuba, de Dominicaanse Republiek, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Elk EuroLat-orgaan bestaat uit een gelijk aantal leden uit beide regio's. Zo zijn er een Europese en een Latijns-Amerikaanse co-voorzitter en veertien co-ondervoorzitters, waarvan beide regio's er zeven leveren. De co-voorzitters en co-ondervoorzitters vormen samen het Bureau van EuroLat, dat toeziet op het werk van de vergadering en dat contact onderhoudt met andere samenwerkingsverbanden in de regio en met regeringen.

Naast een Bureau en een Plenaire Vergadering bestaat EuroLat uit drie commissies en één ad hoc-werkgroep:

 • De Commissie politieke zaken, veiligheid en mensenrechten
 • De Commissie economische en financiële zaken en handel
 • De Commissie sociale zaken, uitwisselingen, milieu, onderwijs en cultuur
 • De ad hoc-werkgroep migratieproblematiek

Deze commissie komen minstens twee keer per jaar samen, net zoals het bureau. Ten minste één van de bijeenkomsten van de commissies valt samen met de Plenaire Vergadering, die één keer per jaar plaatsvindt.

Onderwerpen waarover EuroLat zich in zijn resoluties heeft uitgesproken zijn onder andere vrijhandel, waterproblematiek en de mondiale financiële crisis.

   ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (Eurolat)

   Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales
   Sr. Edgard G.A. Vrolijk (MEP)