Soorten vergaderingen

Gedurende het zittingsjaar worden vele vergaderingen gehouden:

  • Openbare vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk waarvan uiteindelijk ook de notulen openbaar gemaakt worden.
  • Centrale commissievergaderingen die niet openbaar zijn. De notulen zijn eveneens niet openbaar, maar worden wel beschikbaar gesteld aan andere Statenleden.
  • Vaste commissievergaderingen die niet openbaar zijn. De notulen zijn eveneens niet openbaar maar worden wel beschikbaar gesteld aan andere Statenleden.
  • Bijzondere commissievergaderingen die niet openbaar zijn. Ook hiervoor geldt dat de notulen eveneens niet openbaar zijn, maar wel beschikbaar worden gesteld aan andere Statenleden.