De Najaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.