Foto compilatie van de opening van het Zittingsjaar 2022-2023

Toespraak door Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba.

[Papiamento]