Gezien de huidige omstandigheden betreffende de COVID-19-bedreiging, zullen de openbare vergaderingen in afwezigheid van publiek plaatsvinden.

Uitsluitend leden van de pers kunnen toegelaten worden tot de zogenaamde persboxen.

Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus, wordt u verzocht om binnen het Statengebouw uw mondkapje op te hebben.