Op dinsdag 1 maart heeft een delegatie van de Raad van State een kennismakingsbezoek afgelegd aan de Staten van Aruba.

De delegatie bestond uit dhr. Thom de Graaf, Vice-President, mw. Mildred Schwengle, Staatsraad van het Koninkrijk, mw. Marja Horstman, Secretaris, dhr. Ron van der Veer, Raadadviseur en mw. Leontine Weesing-Loeber, Sectorhoofd Afdeling advisering. 

De delegatie is ontvangen door de Voorzitter van de Staten, de heer Edgard Vrolijk en de leiders van de fracties in de Staten mw. Shailiny Tromp-Lee (MEP), mw. Misha Raymond (Raiz), mw. Marisol Lopez-Tromp (MAS) en dhr. Ryҫond Santos do Nascimento (in vertegenwoordiging van dhr. Eman van de AVP).