De Staten zijn met reces van 11 juli tot en met 15 augustus 2022.

In deze periode zullen - behoudens spoedeisende gevallen - geen openbare - noch commissievergaderingen worden gehouden.