De Staten zijn met reces van 20 december tot en met 31 december 2021.

In deze periode zullen - behoudens spoedeisende gevallen - geen openbare - noch commissievergaderingen worden gehouden.