Op woensdag 16 februari heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. A.C. (Alexandra) van Huffelen, een kennismakingsbezoek afgelegd aan de Staten van Aruba.

De delegatie bestond verder uit dhr. Henk Brons, directeur-generaal Koninkrijksrelaties, mw. Saskia de Reuver, directeur Landen Koninkrijksrelaties, mw. Nicky Kattenbroek, Politiek Assistent Staatssecretaris Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mw. Petra Huijser, Woordvoerder Staatssecretaris Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dhr. David Abrahams, plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba en de heer Michiel de Graaf, Senior beleidsmedewerker/voorlichter van de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba.

De delegatie is ontvangen door de voorzitter van de Staten, de heer mr. Edgard G.A. Vrolijk. Daarna is de delegatie ontvangen door de leden van de Vaste Commissie Koninkrijksaangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen van de Staten voor kennismaking en een korte bespreking van actuele onderwerpen op het gebied van de Koninkrijksrelaties.