Vice-voorzitter

Pagina opties

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Tevens is de vicevoorzitter ook actief parlementslid.
 

Vice-voorzitter: Dhr. Ursell M. Arends    

Pagina opties