Vergadering Vragenuur 24-01-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:12:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
       Zittingsjaar 2019-2020
                                                                                                                                                                                                                                             NO. 1 

 TWEEDE AANGEPASTE OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
VRAGENUUR  
van de Staten van Aruba op 
vrijdag 24 januari 2020 om 12:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

1.    Vragen van het Statenlid dhr. A.A. Howell aan de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie inzake recente overvallen, de wijze waarop de Minister deze overvallen gaat oplossen en de wijze waarop deze overvallen voorkomen kunnen worden.

            

                                                                                                                                                 Oranjestad, 24 januari 2020

                                
                                
                                                                                                                                                 Namens de Voorzitter,
                                                                                                                                                 De Griffier,

                                                                                                                                                 mr.drs. Herman Ch. J. Hek
 

AGENDAPUNTEN:

1 Vragen van het Statenlid dhr. A.A. Howell aan de Minister JVI inzake recente overvallen, de wijze waarop de Minister deze overvallen gaat oplossen en de wijze deze overvallen voorkomen kunnen worden Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties