Vergadering Openbare Vergadering 17-09-2021

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:15:00
Voorzitter:mr. E.G.A. Vrolijk

STATEN  VAN ARUBA

   Zittingsjaar 2021-2022

NO. 2

OPROEPING

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING

 van de Staten van Aruba op

 vrijdag 17 september 2021 om 15:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten


 

Agenda:

1. Advies van de Centrale Commissie d.d. 17 september 2021 naar aanleiding van de brief van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 17 september 2021 (IS/017/21-22, d.d.17 september 2021) houdende het verzoek aan de Staten van Aruba om:

een oordeel uit te spreken over het voorgenomen ontslag van de minister van het Kabinet E. C. Wever-Croes I; en

2. Advies van de Centrale Commissie d.d. 17 september 2021 naar aanleiding van de brief van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 17 september 2021 (IS/017/21-22, d.d. 17 september 2021) houdende het verzoek aan de Staten van Aruba om:

een oordeel uit te spreken over de voorgenomen benoeming tot minister van mw. Evelyna C. Wever-Croes, mw. Xiomara J. Maduro, dhr. Glenbert F. Croes, dhr. Danguillaume P. Oduber, dhr. Rocco C. Tjon,  dhr. Endy J. H. Croes, dhr. Geoffrey B. Wever en dhr. Ursell M. Arends.

3. Het opmaken van een voordracht voor het Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2021-2022

N.B. De Voorzitter heeft de spreektijd voor agendapunten 1 en 2 samen, vastgesteld op 10 minuten.

        

Oranjestad, 17 september 2021

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr. drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                          

Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de  preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.

AGENDAPUNTEN:

1 voorgenomen ontslag van de minister van het Kabinet E. C. Wever-Croes I Bekijk dit agendapunt online

2 benoeming tot minister van mw. Evelyna Wever-Croes, mw. Xiomara Maduro, dhr. Glenbert Croes, dhr. Danguillaume Oduber, dhr. Rocco Tjon, dhr.Endy Croes, dhr. Geoffrey Wever en dhr. Ursell Arends Bekijk dit agendapunt online

3 opmaken van een voordracht voor het Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2021-2022 Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties