Vergadering Openbare Vergadering 16-09-2021

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. E.G.A. Vrolijk

STATEN  VAN ARUBA

 Zittingsjaar 2021-2022

NO. 1  

OPROEPING  

Ter bijwoning van een 

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

donderdag 16 september 2021 om 09:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Onderzoek geloofsbrieven en toelating als leden der Staten.

                                                                                           

Oranjestad, 15 september 2021

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr. drs. Herman Ch.J. Hek

Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de  preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.

AGENDAPUNTEN:

1 Onderzoek geloofsbrieven en toelating als leden der Staten Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties