Vergadering Openbare Vergadering 23-07-2021

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. E.G.A. Vrolijk

STATEN  VAN ARUBA

 Zittingsjaar 2020-2021

                                                                                                                NO. 22

OPROEPING

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

vrijdag 23 juli 2021 om 09:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

1. Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) 

                                                                                             

Oranjestad, 19 juli 2021

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:

1ste ronde: 30 minuten

2de ronde: 15 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 OLV tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties