Vergadering Openbare Vergadering 07-07-2021

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

    Zittingsjaar 2020-2021

                                     NO. 20

OPROEPING

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

woensdag 07 juli 2021 om 10:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ingekomen Stukken (IS/386/20-21 t/m IS/751/20-21, US/39/20-21 t/m US/5-/20-21, UV/99/20-21 t/m UV/166/20-21)
  2. Onderzoek geloofsbrieven en toelating als leden der Staten
  3. Afscheid van de niet-terugkerende Statenleden
  4. Sluiting Zittingsperiode 2017-2021

   

    Oranjestad, 2 juli 2021

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr. drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 Ingekomen Stukken (IS/386/20-21 t/m IS/751/20-21, US/39/20-21 t/m US/5-/20-21, UV/99/20-21 t/m UV/166/20-21) Bekijk dit agendapunt online

2 Onderzoek geloofsbrieven en toelating als leden der Staten Bekijk dit agendapunt online

3 Afscheid van de niet-terugkerende Statenleden Bekijk dit agendapunt online

4 Sluiting Zittingsperiode 2017-2021 Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties