Vergadering Openbare Vergadering 04-02-2021

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

   Zittingsjaar 2020-2021

                                     NO. 16

OPROEPING

                                                                                                                            

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

donderdag 04 februari 2021 om 9:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Ingekomen Stukken (IS/241/20-21 t/m IS/385/20-21) (US/31/20-21 t/m US/38/20-21) (UV/55/20-21 t/m UV/98/20-21)

    

                                                                                             

                                                                                                Oranjestad, 2 februari 2021

                                                                                               Namens de Voorzitter,

                                                                                               De Griffier

                                                                                               mr. drs. Herman Ch. J. Hek

NB:         De Voorzitter heeft de spreektijden op 3 minuten vastgesteld.

   

AGENDAPUNTEN:

1 Ingekomen Stukken (IS/241/20-21 t/m IS/385/20-21) (US/31/20-21 t/m US/38/20-21) (UV/55/20-21 t/m UV/98/20-21) Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties