Vergadering Openbare Vergadering 19-01-2021

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Tijd:14:30
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

      Zittingsjaar 2020-2021

                                                             NO. 13  

AANGEPASTE OPROEPING

                                                                                                                              

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

dinsdag 19 januari 2021  om 14:30 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Veiligheidsdienst (AB 2002 no. 115 en van twee andere landsverordening) 

        

                                                                                               

                                                                                                Oranjestad, 15 januari 2021

                                                                                               

Namens de Voorzitter,
De Griffier,mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                                                                                               

NB:           De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld :

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Veiligheidsdienst (AB 2002 no. 115 en van twee andere landsverordening) Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties