Vergadering Openbare Vergadering 02-11-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

Oranjestad, 28 oktober 2020

Onderwerp:  Doorgang OV no. 8 d.d. 2 november 2020

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no.8, inzake de behandeling van agenda:

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot  wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94), de Landsverordening van 4 mei 2020 (AB 2020 no. 71) tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 15 april 2020 (AB 2020 no.54) tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2020, de Landsverordening van 30 april 2020 (AB 2020 no. 65) tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020 en de Landsverordening van 7 mei 2020 (AB 2020 no. 68) tot vaststelling van de begroting van Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020 (diverse wijzigingen in verband met de gevolgen in Aruba van de COVID-19 pandemie)

op maandag 2 november 2020 om 9:00 uur doorgang zal vinden.

De Griffier,

mr. drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 OLV tot wijziging van de Lv van 25 maart 2020 (AB 2020 no. 40) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dj. 2020 en tot wijziging van verschillende andere Lv Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties