Vergadering Openbare Vergadering 15-10-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00

Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare Vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 7

OPROEPING  Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING  van de Staten van Aruba op donderdag 15 oktober 2020 om 10:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Gedachtenwisseling met de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie en de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector over de visserijproblematiek.

                                                                                               

Oranjestad, 7 oktober 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

     

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtenwisseling met de MinROIM, de MinJVI en de MinTCPS over de visserijproblematiek Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties