Vergadering Openbare Vergadering 06-10-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 4

OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op dinsdag 06 oktober 2020 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering)

            (IS/340/19-20, d.d. 6 jan 2020) (ZJ2019-2020-923)

Oranjestad, 30 september 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

             

Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare Vergadering zo veel mogelijk u mondkapje op te hebben.

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties