Vergadering Openbare Vergadering 05-10-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 5

OPROEPING

                                                                                                       

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba opmaandag 05 oktober 2020 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde Minister voor het Land Aruba (Landsverordening integriteit Ministers en kandidaat-Ministers) (IS/67/20-21, d.d. 25 September 2020) (ZJ 2019-2020-916)

Oranjestad, 1 oktober 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake de

preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare

Bijeenkomst zo veel mogelijk u mondkapje op te hebben.

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers, ministers en de Gevolmachtigde Minister voor het Land Aruba Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties