Vergadering Openbare Vergadering 01-10-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:17:45
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 6  

OPROEPING

                                                                                                                             

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING  van de Staten van Aruba op donderdag 01 oktober 2020 om 17:45 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

1. Gevoelens van de Staten betreffende het ontwerp-landsbesluit houdende algemene maatregelen, van ..2020, ter uitvoering van artikel 9 van de     Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (nieuwe voorschriften onderwaterjachtmiddelen) (IS/94/20-21, d.d. 1 oktober 2020

                                                                                 

Oranjestad, 1 oktober 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare Bijeenkomst zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Gevoelens van de Staten betreffende het ontwerp-landsbesluit houdende algemene maatregelen, van ..2020, ter uitvoering van artikel 9 van de Natuurbeschermingsverordening Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties