Vergadering Openbare Vergadering 30-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 2

OPROEPING                                     

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op woensdag 30 september 2020 om 9:00 uur in de

vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Problematiek Parkietenbos en kleine incinerator

Oranjestad, 17 september 2020                                                                                      

Namens de Voorzitter,

De Plv. Griffier,

drs. J.I. Williams

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten 

AGENDAPUNTEN:

1 Problematiek Parkietenbos en kleine incinerator Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties