Vergadering Openbare Vergadering 29-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 3

OPROEPING                                                                                                                             

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING  van de Staten van Aruba op dinsdag 29 september 2020 om 9:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake overeenkomsten te sluiten langs elektronische weg (Landsverordening overeenkomsten langs elektronische weg) (ZJ 2017-2018-878) (IS/247/17-18, d.d. 22 nov 2017)

  2. Ontwerp-landsverordening houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen alsmede houdende overgangsbepalingen in verband met de invoering van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Aanpassingsverordening Boek 2 BWA) (IS/326-19-20, d.d. 18 December 2019) (ZJ 2019-2020-922)

                                     

Oranjestad, 22 september 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake de preventie van de verdere

verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare Vergadering zo veel mogelijk u mondkapje op te hebben.

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake overeenkomsten te sluiten langs elektronische weg Bekijk dit agendapunt online

2 Ontwerp-landsverordening houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen alsmede houdende overgangsbepalingen in verband met de invoering van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties