Vergadering Openbare Vergadering 23-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

OPROEPING                                                                                                                              

Voortzetting Openbare Vergadering No. 14 (ZJ 2019-2020)  

op woensdag 23 september 2020 om 9:00 uur.

Agenda:

  1. Behandeling Rapport 'BO Aruba' - een onderzoek naar de projecten en weergave van risico's, op verzoek van de MEP-fractie (IS/384/19-20, d.d. 27 januari 2020)

            Oranjestad, 18 september 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

Bijlage: - IS/384/19-20, d.d. 27 januari 2020

             - IS/414/17-18, d.d. 2 februari 2018

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Behandeling Rapport 'BO Aruba' - een onderzoek naar de projecten en weergave van risico's, op verzoek van de MEP-fractie Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties