Vergadering Openbare Vergadering 09-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

            NO. 2

 

OPROEPING

                                                                                                                             

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

woensdag 09 september 2020 om 9:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de taken, samenstelling, inrichting

           en bevoegdheden van de Ombudsman (Landsverordening Ombudsman)

           (ZJ 2014-2015-819) (IS/05/20-21, d.d. 8 september 2020)

Oranjestad, 8 september 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                   2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de taken, samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Ombudsman (Landsverordening Ombudsman) Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties