Vergadering Openbare Vergadering 08-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

 Zittingsjaar 2020-2021

 NO. 1

OPROEPING

                                                        

Ter bijwoning van een PLECHTIGE VERGADERING  van de Staten van Aruba op DINSDAG 8 september 2020, des voormiddags om 10:00 uur, ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2020-2021 door Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba in de Vergaderzaal van de Staten van Aruba, L.G. Smith Blvd. 72, Oranjestad, Alhier.

                                                          

Oranjestad, 4 september 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:        De leden worden vriendelijk verzocht

              om uiterlijk 08.45 uur v.m. in het

              Statengebouw aanwezig te willen zijn.

Kleding: donker Kostuum                                        

AGENDAPUNTEN:

1 PLECHTIGE VERGADERING van de Staten van Aruba, ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2020-2021 door Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties