Vergadering Openbare Vergadering 10-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

         NO. 1  

OPROEPING

                                                                                                                        

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

donderdag 10 september 2020 om 10:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening politieke partijen (AB 2001 no. 96) (Regeling financiƫn politieke partijen) (ZJ 2019-2020-939) (IS/852/19-20, d.d. 18 juni 2020

Oranjestad, 3 september 2020

Namens de Voorzitter,

De Plv. Griffier,

Drs. J.I. Williams

                                                                                                                                                                                   

NB:           De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                     2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Initiatief OLV tot wijziging van de LV politieke partijen (AB 2001 no. 96) (Regeling financien politieke partijen) (ZJ 2019-2020-939) (IS/852/19-20, d.d. 18 juni 2020 Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties