Vergadering Openbare Vergadering 07-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

      Zittingsjaar 2019-2020

                                                                                                                NO. 29

OPROEPING

                                                                                                                             

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

maandag 07 september 2020 om 10:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

1. Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het Zittingsjaar 2020-2021

2. Sluiting van het Zittingsjaar 2019-2020                                                                                      

Oranjestad, 2 september 2020

                                                                                              

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek                                                                                       

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          Agendapunt 1  : 5 minuten

                                                                                                                   Agendapunt 2 : 5 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het Zittingsjaar 2020-2021 Bekijk dit agendapunt online

2 Sluiting van het Zittingsjaar 2019-2020 Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties