Vergadering Openbare Vergadering 02-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

Onderwerp:  Voortzetting Openbare Vergadering no. 28 d.d. 2 September 2020

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no. 28, inzake de behandeling van agenda:

Het opzeggen van het vertrouwen in de Minister van Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening. 

op woensdag 02 september 2020 om 9:00 uur voortgezet zal worden.

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

*Gezien de huidige omstandigheden betreffende de Coronavirus (COVID-19) bedreiging, zal de onderhavige openbare vergadering in afwezigheid van publiek en de pers plaatsvinden.

AGENDAPUNTEN:

1 Het opzeggen van het vertrouwen in de Minister van Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties