Vergadering Openbare Vergadering 26-06-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

STATEN  VAN ARUBA

 Zittingsjaar 2019-2020

                                                                                                                NO. 24  

OPROEPING

                                                                                                                              

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING

van de Staten van Aruba op

vrijdag 26 juni 2020 om 9:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (AB 2012 no. 24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies) (ZJ 2019-2020-926) (IS/469/19-20, d.d. 14 februari 2020)

                                                           

                                                                                               Oranjestad, 24 juni 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld         

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Lv tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (AB 2012 no. 24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies) Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties