Vergadering Openbare Vergadering 26-05-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2019-2020
                                                                                                                                                                                         

NO. 23 

OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING  
van de Staten van Aruba op 
dinsdag 26 mei 2020 om 9:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

Uiteenzetting door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, dhr. dr. A.R. Lampe over de huidige situatie in het onderwijs

   

         

                                                                                               Oranjestad, 19 mei 2020

                                                                                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr. drs. Herman Ch. J. Hek
                                                                                                


NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:         

1ste ronde: 20 minuten
2de ronde: 10 minuten 

AGENDAPUNTEN:

1 Uiteenzetting door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling, dhr. dr. A.R. Lampe over de huidige situatie in het onderwijs Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties