Vergadering Openbare Vergadering 15-05-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:12:30
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2019-2020


                                                                                                                                                                                                             NO. 21  

OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING  
van de Staten van Aruba op 
vrijdag 15 mei 2020 om 12:30 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:
1.    Initiatief ontwerp-landsverordening tot tijdelijke verlaging van voorzieningen van leden der Staten vanwege een nationale noodsituatie (Landsverordening tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten) 


Oranjestad, 15 mei 2020

                                                                                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                                                                                                


NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld          

1ste ronde: 20 minuten
2de ronde: 10 minuten 

AGENDAPUNTEN:

1 Initiatief ontwerp-landsverordening tot tijdelijke verlaging van voorzieningen van leden der Staten vanwege een nationale noodsituatie (Lv tijdelijke verlaging voorzieningen leden der Staten) Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties