Vergadering Openbare Vergadering 05-05-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00

STATEN  VAN ARUBA

      Zittingsjaar 2019-2020

                                                                                                                                                                   NO. 20

OPROEPING

                                                                                                                              

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

dinsdag 05 mei 2020 om 9:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba voor de dienstjaren 2020 en 2021

   

                                                                                               Oranjestad, 30 april 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld         

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba voor de dienstjaren 2020 en 2021 Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties