Vergadering Openbare Vergadering 24-03-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2019-2020

                                                                                                                                                                     NO. 15

OPROEPING

                                                                                                                             

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

dinsdag 24 maart 2020 om 8:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) (IS/524/19-20, d.d. 4 maart 2020)

                                                                                               

                                                                                               Oranjestad, 23 maart 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:      

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 OLV tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties