Vergadering Openbare Vergadering 13-02-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:30
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2019-2020
                                                                                                                                                                                                                NO. 14  

AANGEPASTE OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING  
van de Staten van Aruba op 
donderdag 13 februari 2020 om 9:30 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

1.    Behandeling Rapport 'BO Aruba' - een onderzoek naar de projecten en weergave van risico's, op verzoek van de MEP-fractie

    

                            
                                                                                                                                                                Oranjestad, 13 februari 2020

                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:     

1ste ronde: 20 minuten
2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Behandeling Rapport 'BO Aruba' - een onderzoek naar de projecten en weergave van risico's, op verzoek van de MEP-fractie Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties