Vergadering Openbare Vergadering 27-01-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:13:45
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2019-2020
                                                                                                                                                                                                             NO. 13  

 OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING  
van de Staten van Aruba op 
maandag 27 januari 2020 om 13:30 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

1.  Advies van de Centrale Commissie d.d. 27 januari 2020 naar aanleiding van de brief van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 23 januari 2020 houdende het verzoek aan de Staten van Aruba om een oordeel uit te spreken over de voorgenomen benoeming  van mw. drs. M.J. Lopez-Tromp tot Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu voor de resterende duur van de huidige Kabinetsperiode.

      

        


                                

                                                                                                                                    Oranjestad, 27 januari 2020

                              

                                                                                                                                    Namens de Voorzitter,
                                                                                                                                    De Griffier,

                                                                                                                                    mr.drs. Herman Ch. J. Hek
 

 
                                

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     1ste ronde: 5 minuten
                     
 

AGENDAPUNTEN:

1 Adv. van de CC n.a.v. de brf van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 23-1-2020 houdende het verzoek aan de Staten van Aruba om een oordeel uit te spreken over de voorg. benoem. van mw. drs. Lopez-Tromp Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties