Vergadering Openbare Vergadering 24-01-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:30
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2019-2020
                                                                                                                                                                                                  NO. 12 

 OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING  
van de Staten van Aruba op 
vrijdag 24 januari 2020 om 9:30 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

1.    Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid der Staten mw. Darlaine Betzabeth Guedez-Erasmus 

2.    Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid der Staten mw. Dellanire Yecenia Maduro 


      

        


                                

                                                                                                                      Oranjestad, 23 januari 2020

Namens de Voorzitter,
De Plv. Griffier,

drs. J.I. Williams
                
                                


NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld: 1ste ronde: 3 minuten
 

AGENDAPUNTEN:

1 Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid der Staten mw. Darlaine Betzabeth Guedez-Erasmus Bekijk dit agendapunt online

2 Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid der Staten mw. Dellanire Yecenia Maduro Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties