Vergadering Openbare Vergadering 11-11-2019

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen
STATEN  VAN ARUBA
    Zittingsjaar 2019-2020
 
                                                                                                                                                                                                                                       NO. 5 
 OPROEPING
                                                                                                                             
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING 
van de Staten van Aruba op
maandag 11 november 2019 om 9:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten

 


Agenda:

 

1. Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om, in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), namens het Land met de Universiteit van Aruba een bruikleenovereenkomst aan te gaan met een looptijd van langer dan vijf jaar

 


Oranjestad, 6 november 2019

 

        
        
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

 

mr. drs. Herman Ch. J. Hek

 

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld  
           1ste ronde: 20 minuten
            2de ronde: 10 minuten
 

AGENDAPUNTEN:

1 OLV houdende machtiging van de MINROIM om, in afwijking van art. 22, 2e lid, van de CV 1989, namens het Land met de UA een bruikleenovk aan te gaan met een looptijd van meer dan 5 jaar Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties