Vergadering Openbare Vergadering 01-11-2019

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:11:30
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen
STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2019-2020
                                                                                                                                                                                NO. 4 
OPROEPING
                                                                                                                             
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING 
van de Staten van Aruba op
vrijdag 01 november 2019 om 11:30 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:
Ontwerp-Landsverordening houdende afwijking van enkele Landsverordeningen in verband met de uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen door de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu aan de Stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano

 

Oranjestad, 30 oktober 2019

 

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

 

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

 

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:  
     1ste ronde: 20 minuten
     2de ronde: 10 minuten
 

AGENDAPUNTEN:

1 OLV houdende afwijking van enkele Landsverordeningen in verband met de uitgifte in erfpacht van een aantal overheidspercelen met daarop gebouwde woningen door de Minister ROIM aan de Stichting FCCA Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties