Vergadering Bijeenkomst 17-11-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:13:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

    Zittingsjaar 2020-2021

                                                                                                                NO. 10

OPROEPING

                                                                                                                             

Ter bijwoning van een

OPENBARE BIJEENKOMST 

van de Staten van Aruba op

dinsdag 17 november 2020 om 13:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Gedachtewisseling met de zweminstructeurs inzake het voornemend zwembeleid van de Minister belast met Onderwijs

                                   

Oranjestad, 12 november 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de zweminstructeurs inzake het voornemend zwembeleid van de Minister belast met Onderwijs Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties