Vergadering Bijeenkomst 14-10-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:11:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

    Zittingsjaar 2020-2021

                           NO. 7

OPROEPING

                                                                                                                             

Ter bijwoning van een

OPENBARE BIJEENKOMST 

van de Staten van Aruba op

woensdag 14 oktober 2020 om 11:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Gedachtewisseling met de vakbonden FTA en STA over de huidige  arbeidssituatie bij de Aruba Airport Authority.

                                                                                               

Oranjestad, 13 oktober 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               

Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare Bijeenkomst zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de vakbonden FTA en STA over de huidige arbeidssituatie bij de Aruba Airport Authority. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties