Vergadering Bijeenkomst 13-10-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 6

OPROEPING  Ter bijwoning van een OPENBARE BIJEENKOMST van de Staten van Aruba op dinsdag 13 oktober 2020 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

Gedachtewisseling in het kader van integriteit en deugdelijkheid van bestuur met de Minister van Algemene zaken en de Minister van Justitie inzake recentelijke berichtgevingen over wanbeleid en onregelmatigheden binnen overheidsdiensten al dan niet met medeweten van de overheid.

      

Oranjestad, 8 oktober 2020                                                                                              

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               

Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare Bijeenkomst zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling ihkv integriteit en deugdelijkheid van bestuur met de MinAZIOIE en de MinJVI inz recentelijke berichtgevingen over wanbeleid en onregelmatigheden binnen overheidsdiensten Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties