Vergadering Bijeenkomst 01-10-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:14:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
Zittingsjaar 2020-2021
NO. 5 

OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een OPENBARE BIJEENKOMST van de Staten van Aruba op donderdag 01 oktober 2020 om 14:00 uur in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:


1.    Gedachtenwisseling met de MinROIM, de MinJVI en de MinTCPS over recente ontwikkelingen rondom de visserijproblematiek.


Oranjestad, 28 september 2020                                                                                               
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek


Gezien de huidige omstandigheden betreffende de Coronavirus (COVID-19) bedreiging, zal de onderhavige 
openbare vergadering in afwezigheid van publiek en de pers plaatsvinden. 
Rekening houdende met diverse beslissingen die door de regering op 7 augustus 2020 zijn genomen inzake 
de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de Openbare 
Bijeenkomst zo veel mogelijk u mondkapje op te hebben.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtenwisseling met de MinROIM, de MinJVI en de MinTCPS over recente ontwikkelingen rondom de visserijproblematiek Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties