Vergadering Bijeenkomst 28-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:14:30
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 4

OPROEPING

                                                                                                                            

Ter bijwoning van een OPENBARE BIJEENKOMST  van de Staten van Aruba op maandag 28 september 2020 om 14:30 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Toelichting recente ontwikkelingen betreffende COVID-19 door de Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie mw. mr. E.C. Wever-Croes, de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport dhr. D.P. Oduber en vertegenwoordigers van BRA, DVG, HOH, HAVA en ATA.

Oranjestad, 23 september 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek                                                                                         

                                                                                               

AGENDAPUNTEN:

1 Toelichting recente ontwikkelingen betreffende COVID-19 door de MinAZIOIE mw. mr. E.C. Wever-Croes, de MinTVS dhr. D.P. Oduber en vertegenwoordigers van BRA, DVG, HOH, HAVA en ATA. Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties